Hội thảo về Tỉ giá hối đoái trong hạch toán kế toán và kê khai thuế tại Hà Nội

06/11/2015

Vào ngày 6/11/2015, buổi hội thảo “Tỉ giá hối đoái trong hạch toán kế toán và kê khai thuế” đã được tổ chức bởi bộ phận Tư vấn của công ty AIC Việt Nam với sự tham gia của Ngài Nguyễn Văn Phụng – Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn ,Tổng cục thuế Hà Nội.
Buổi hội thảo nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về Thuế và kế toán, đặc biệt là những thay đổi do thay đổi tỉ giá hối đoái trong hạch toán kế toán và kê khai thuế, đặc biệt ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nước ngoài.
AIC Việt Nam hy vọng có cơ hội để mang kinh nghiệm và hiểu biết của mình tới nhiều cá nhân và tổ chức hơn nữa trong tương lai.