[Hà Nội] Hội thảo về Cập nhật thông tin hiện hành về lao động Việt Nam

03/06/2016

Vào ngày 3/6, với chuyên môn sâu rộng về luật Việt Nam, AIC tham gia buổi hội thảo được JETRO tổ chức qua bài phát biểu của Mr. Saito – Chủ tịch công ty với tiêu đề “ベトナム労務・最新情報解説” liên quan đến cập nhật luật lao động hiện hành.
Mr. Saito cũng đã nhận được và trả lời nhiều câu hỏi từ các nhà đầu tư tham gia hội thảo.
Hội thảo thu hút gần 300 người tham gia.