Hội thảo về Môi trường đầu tư và các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp chế xuất_(Hà Nội)

21/01/2016

Vào ngày 22/1/2016, JETRO Vietnam và JBAV đã tổ chức buổi hội thảo chủ đề “Môi trường đầu tư và các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp chế xuất”. Buổi hội thảo có những nội dung cụ thể dưới đây:
– Các khía cạnh ưu tiên và những khó khăn của doanh nghiệp chế xuất
– Các lưu ý của doanh nghiệp chế xuất có hoạt động thương mại và các lưu ý về quản lý hàng tồn kho
Ngài Imamura – Tổng giám đốc của AIC Việt Nam đã mang đến bài diễn thuyết để giải đáp các thắc mắc của nhiều các doanh nghiệp chế xuất ở Việt Nam.