Hội thảo về Luật lao động và áp dụng thực tiễn tại Đà Nẵng

17/06/2016

Vào ngày 17/6, AIC Việt Nam đã đóng góp cho hội thảo được tổ chức bởi JBAD bài phát biểu tiêu đề “『労務における実務上の留意点』~採用から退職まででみる注目すべき関心事~” Luật lao động và áp dụng thực tiễn – Một số điểm cần lưu ý khi tuyển dụng người lao động đến khi nghỉ việc/sa thải. Ms. Quynh Anh – trưởng phòng dịch vụ tư vấn quản trị đã trình bày nội dung này bằng tiếng Việt và tiếng Nhật. Buổi hội thảo được tổ chức ở Công viên Phần mềm Đà Nẵng – thành phố Đà Nẵng. AIC hy vọng được có mặt trong nhiều hội thảo hơn nữa ở Đà Nẵng để mang tới các thông tin cập nhật cho các khách hàng đang đầu tư tại đây.