Sự đa dạng trong dịch vụ của chúng tôi được xây dựng như là một chiến lược phục vụ khách hàng. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng cũng như hiểu rõ được tình hình cụ thể của mỗi nhà đầu tư, dịch vụ Tư vấn cung cấp các giải pháp chiến lược.Mỗi nhân viên của đội Tư vấn được đào tạo chuyên sâu đối với từng dịch vụ chuyên môn, và có khả năng đưa ra các lời khuyên khác nhau cho từng lĩnh vực quản trị.
Thêm vào đó, các nhân viên không chỉ có kiến thức trong nước mà còn hiểu biết quốc tế, và được khuyến khích tuân thủ pháp luật trong tư vấn. Mục tiêu của dịch vụ là tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng và thực hiện chiến lược đầu tư một cách hợp lý nhất.

Dịch vụ chúng tôi cung cấp

Dịch vụ phục hồi doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Xây dựng và quản lý kho

Xây dựng hệ thống quản lý

Chiến lược phát triển

Quản lý rủi ro

Quản lý nội bộ

Báo cáo quản trị nội bộ

Dịch vụ tuyển dụng và đào tạo

Soát xét hợp đồng

Xây dựng hệ thống kế toán

    Đăng ký nhận tư vấn dịch vụ

    Liên Hệ

    (+84) 24 39 765 761

    Email: infor@aic-vietnam.com