(+84) 24 39 765 761
truong long

Hội thảo

Công ty TNHH AIC Việt Nam thường xuyên tham gia những hội thảo quy mô lớn được tổ chức bởi các doanh nghiệp Nhật Bản, các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam và những buổi hội thảo do chính Công ty tổ chức. Với mục đích chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, những người đại diện của chúng tôi (người Việt và người Nhật) luôn đem đến những bài thuyết trình giàu tính chuyên môn được cập nhật theo những quy định pháp luật mới nhất.