Luật lao động sửa đổi 2019

10/07/2021

Sáng ngày 20/11/2019, với 435/453 đại biểu tán thành, chiếm 90,06%, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi với nhiều nội dung đáng chú ý.

Kính gửi Quý khách hàng!
Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của AIC trong suốt thời gian qua.
AIC xin gửi đến Quý khách hàng thông tin liên quan đến nội dung Bộ Luật lao động sửa đổi đã được Quốc hội thông qua vào ngày 20 tháng 11 năm 2019.
Một phần nội dung của Bộ luật này đã được đăng tải trên các báo gần đây, tuy nhiên toàn bộ nội dung của luật thì vẫn chưa được công khai chính thức.
Chúng tôi xin được thông báo tới Quý khách hàng ngay khi có thông tin liên quan tới Bộ Luật lao động sửa đổi này.