Hóa đơn điện tử xuất lùi ngày được không?

13/07/2021

Hóa đơn điện tử xuất lùi ngày là phạm pháp, sẽ bị xử phạt theo Thông tư 10/2014/TT-BTC Hóa đơn điện tử xuất lùi ngày là phạm pháp, sẽ bị xử phạt theo Thông tư 10/2014/TT-BTC

1. Hóa đơn điện tử xuất lùi ngày được không?
Theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính phát hành ngày 31/3/2014 có đề cập đến các quy chuẩn ghi “Ngày tháng năm” trên hóa đơn như sau: Ngày tháng năm được ghi trên hóa đơn bán hàng phải là ngày chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền hàng.
 • Đối với hóa đơn cung ứng dịch vụ: Thì thời điểm phát hành hóa đơn là sau khi khách hàng sử dụng xong dịch vụ. Nếu doanh nghiệp thu tiền cọc trước thì ngày tháng năm ghi trên hóa đơn sẽ là ngày thu tiền.
 • Đối với các dịch vụ đặc thù như điện, nước sinh hoạt: Thì ngày ghi trên hóa đơn không được vượt qua 7 ngày liên tục sau khi chốt số điện, nước.
Hóa đơn điện tử xuất lùi ngày là phạm pháp, sẽ bị xử phạt theo Thông tư 10/2014/TT-BTC Hóa đơn điện tử xuất lùi ngày là phạm pháp, sẽ bị xử phạt theo Thông tư 10/2014/TT-BTC
 • Đối với dịch vụ truyền hình, viễn thông : Thì ngày tháng năm sẽ được ghi vào ngày cuối cùng của kỳ quy ước. Ví dụ vào ngày 29 hàng tháng, doanh nghiệp xuất hóa đơn thanh toán cho người sử dụng dịch vụ. Kỳ quy ước không giới hạn, phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người cung ứng và người mua.
 • Ngày phát hành hóa đơn trong lĩnh vực xây dựng sẽ được tính vào ngày nghiệm thu công trình, bất kể đã thu được tiền hay chưa thu.
 • Trong những giao dịch phải giao hàng từng phần hoặc bàn giao nhiều lần thì kế toán đều phải phát hành hóa đơn từng phần theo lần giao hàng và bàn giao. Thì ngày tháng năm ghi trên hóa đơn xác định như đã nêu ở trên.
 • Đối với những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà để bán, xây cơ sở hạ tầng để bán hoặc chuyển nhượng mà có tiến hành thu tiền nhiều lần từ bên mua : Thì ngày ghi trên hóa đơn là ngày nhận tiền.
 • Đối với các lô hàng xuất khẩu ra nước ngoài: Thì ngày ghi trên hóa đơn sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. Tuy nhiên, ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế phải khớp với ngày hoàn tấn thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.
 • Đối với đơn hàng bán dầu thô, khí thiên nhiên hay dầu khí chế biến sẽ ghi ngày phát hành theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.
 • Đối với các trường hợp bán xăng dầu lẻ cho người cá nhân, tổ chức, cung ứng dịch vụ ngân hàng, chứng khoán: Thì ngày tháng năm được ghi trên hóa đơn sẽ tuân theo thỏa thuận giữa các bên kèm bảng kê hoặc chứng từ có xác nhận của bên mua, bên bán. Tuy nhiên, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa/ dịch vụ
Dựa theo các quy định của Bộ Tài Chính đã phát hành thì ngày ghi trên hóa đơn phải là ngày phát sinh giao hàng, thu tiền, …. để xác định thuế chính xác. Vì vậy, hóa đơn điện tử xuất lùi ngày sẽ không có tính pháp lý.
2. Mức phạt khi xuất hóa đơn lùi ngày như thế nào?
Mức xử phạt có thể lên đến 8 triệu đồng
Theo Thông tư 10/2014/TT-BTC phát hành ngày 17/01/2014 có ghi rõ các mức phạt đối với người ghi sai ngày tháng năm trên hóa đơn như sau:
 • Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế nhưng doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế vào kỳ khai thuế đúng với ngày ghi trên hóa đơn thì bị phạt cảnh cáo.
 • Đối với hành vi ghi sai ngày trên hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
Như vậy, theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hóa đơn điện tử xuất lùi ngày được coi là phạm pháp. Nếu kế toán vẫn tiếp tục thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt theo Thông tư 10/2014/TT-BTC.
Nguồn: Tin Tức Kế Toán