(+84) 24 39 765 761
truong long

Quản trị

  • Xin giấy phép lao động/visa
  • Tính thang bảng lương 
  • Đăng ký bảo hiểm
  • Các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động