(+84) 24 39 765 761
truong long

Thuế

Rủi ro thuế là một trong những rủi ro được dự trù trong sổ sách kế toán của mọi doanh nghiệp. Dù doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận cao, nếu mắc phải rủi ro thuế, lợi nhuận có thể không còn. Chúng tôi hỗ trợ dự đoán rủi ro về thuế mặc dù những rủi ro này rất khó nhận ra. Tại Việt Nam, những quy định về thuế thường xuyên được cập nhật, chính sách áp dụng lại khác nhau tùy vào khu vực và quyền hạn. Với những kinh nghiệm am hiểu sâu rộng về hệ thống thuế, chúng tôi tự tin vào khả năng hỗ trợ khách hàng trên mọi địa bàn để tránh những thất thoát có thể xảy ra.
  • Kê khai và quyết toán (Thuế TNDN, GTGT, TNCN, thuế nhà thầu)
  • Soát xét rủi ro thuế
  • Hỗ trợ hoàn thuế
  • Hỗ trợ thanh tra thuế