(+84) 24 39 765 761
Thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn đầu tư của AIC Việt Nam giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện ...
Quản trị

Quản trị

Xin giấy phép lao động/visa Tính thang bảng lương  Đăng ký bảo hiểm Các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động 
Nhân sự và lao động

Nhân sự và lao động

Nhân sự là giá trị cốt lõi của mỗi doanh nghiệp. Việt Nam là quốc gia với nguồn lực lao động ...
Kế toán

Kế toán

Chúng tôi có khả năng cung cấp đa dạng các dịch vụ kế toán theo chuẩn mực và quy định kế ...
Thuế

Thuế

Rủi ro thuế là một trong những rủi ro được dự trù trong sổ sách kế toán của mọi doanh nghiệp. ...
Tư vấn

Tư vấn

Sự đa dạng trong dịch vụ của chúng tôi được xây dựng như là một chiến lược phục vụ khách hàng. ...