(+84) 24 39 765 761
truong long

Nhân sự và lao động

Nhân sự là giá trị cốt lõi của mỗi doanh nghiệp. Việt Nam là quốc gia với nguồn lực lao động dồi dào là yếu tố chính để các nhà đầu tư sử dụng ngồn vốn FDI lựa chọn. Bên cạnh quản lý hiệu quả người lao động, xây dựng môi trường với các chính sách khuyến khích phù hợp cũng cần được chú trọng góp phần tăng hiệu suất công việc. Ngoài ra, quản lý nhân sự là vấn đề cốt yếu cho các nhà đầu tư để nguồn vốn FDI vốn cần quản lý chặt chẽ được sử dụng hợp lý.

THÀNH LẬP CÔNG TY
♦ Đăng ký BHXH

♦ Nội quy công ty
♦ Xin cấp visa, GPLĐ
♦ Tuyển dung nhân sự
HOẠT ĐỘNG
♦ Lập, phát hành và áp dung chính sách, nội quy, thỏa ước lao động
♦ Xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự
♦ Thang bảng lương
♦ Tính lương