(+84) 24 39 765 761

Hội kế toán Việt Nam đánh giá dịch vụ kế toán của AIC

18/05/2016 06:37

Ngày 29 tháng 7 năm 2015, các đại diện của Hội kế toán Việt Nam (VAA) - Hiệp hội thuộc quản lý của Bộ Tài chính Việt Nam đã có chuyến thăm trụ sở công ty TNHH AIC Việt Nam.
Sau 2 ngày làm việc đánh giá chi tiết dựa trên các chứng từ sổ sách của công ty, AIC tự hào đã được đánh giá cấp độ dịch vụ xuất sắc bởi VAA. Đây là kết quả sau 7 năm nỗ lực xây dựng và hoàn thiện không ngừng.
Kết quả này là nền tảng cho AIC để phấn đấu hơn nữa về mặt chuyên môn và đóng góp cho thành công của khách hàng.

Các tin khác