(+84) 24 39 765 761
truong long

Thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn đầu tư của AIC Việt Nam giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện nền móng pháp lý đầu tiên khi đầu tư tại Việt Nam. Với mối quan hệ làm việc lâu năm với các cơ quan ban ngành quản lý đầu tư ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chúng tôi tự hào về việc giúp sức các nhà đầu tư thành lập, sửa đổi và hoàn thiện dự án đầu tư trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.
Các loại hình công ty chúng tôi đã và đang hỗ trợ thủ tục:
  • Trách nhiệm hữu hạn
  • Cổ phần
  • Dự án
  • Văn phòng đại diện
  • M&A

Thành tựu

Chúng tôi đã hỗ trợ xin cấp giấy phép thành công cho rất nhiều loại hình công ty, bao gồm công ty niêm yết, không niêm yết, nhà đầu tư là cá nhân, 100% vốn đầu tư nước ngoài và liên doanh.
Trong năm 2014 và 2015, AIC đã xin giấy phép thành công cho gần 100 Công ty.


Các lĩnh vực kinh doanh AIC hỗ trợ
 Sản xuất  IT, CAD
 Phân phối  Nhà hàng (nhượng quyền)
 Vận chuyển  Giáo dục
 Bất động sản  Dược phẩm
 Nhà hàng  Tài chính, bảo hiểm
 Sản xuất (công nghệ cao)  Xây dựng
 Bán lẻ và bán buôn  Kiến trúc